(випускаюча кафедра Економіки підприємства та корпоративного управління)